Họ và tên:    Dương Hồng Quân
  Tên gọi khác:    ....
  Địa chỉ:    Nghĩa Tân, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang
 Con thứ  5  của   Dương Thế HInh
  Ngành:    2   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    1981   Nơi sinh:     Hà Giang
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Mai Thị Phấn
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap