Họ và tên:    Dương Tiến Vinh
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Nghĩa Tân, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang
 Con thứ  2  của   Dương Thế HInh
  Ngành:    2   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    1974   Nơi sinh:     Hà Giang
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Vũ Thị Thu
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

 Các con gồm
1
Dương Thị Diệp
Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap