Họ và tên:    Dương Văn Huynh
  Tên gọi khác:    ....
  Địa chỉ:    Thôn Dương Hồi xã Yên Thắng huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
 Con thứ  5  của   Dương Văn Sương
  Ngành:    2   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    1969   Nơi sinh:     Thôn Dương Hồi xã Yên Tháng huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Đoàn Thị Liễu (CT), Nguyễn Thị Len (TT)
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap