Họ và tên:    Dương Thị Oanh
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Thôn An Lại xã Yên Nhân huyện Ý Yên tỉnh Nam Định.
 Con thứ  4  của   Dương Văn Sương
  Ngành:    2   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    1966   Nơi sinh:     Thôn Dương Hồi xã Yên Tháng huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Trịnh Văn Oanh
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap