Họ và tên:    Dương Thị Liên
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Tỉnh Bình Phước
 Con thứ  2  của   Dương Văn Mỹ
  Ngành:    1   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    ...1969   Nơi sinh:     Tỉnh Bình Phước
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Dương Chí Linh ( chông 2 )
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap