Họ và tên:    Dương Văn Trường
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Hà Nội
 Con thứ  1  của   Dương Văn Tám
  Ngành:    1   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    1986   Nơi sinh:     Hà Nội
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Đoàn Thị Kim Chi
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap