Họ và tên:    Dương Đình Kiên
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Hà Nội
 Con thứ  3  của   Dương Văn Thực
  Ngành:    1   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    1991   Nơi sinh:     Hà Nội
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:   
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap