Họ và tên:    Dương Thị Sửu
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Tổ 9 thị trấn Việt Quang huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang
 Con thứ  3  của   Dương Văn Sang
  Ngành:    1   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    15/2/1947   Nơi sinh:     Thôn Dương Hồi xã Yên Tháng huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:   
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap