Họ và tên:    Dương Thị Thanh
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Lạng Sơn
 Con thứ  5  của   Dương Văn Giới
  Ngành:    3   Đời thứ:     7
  Ngày sinh:    ...   Nơi sinh:     
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Phạm Văn Thanh
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap