Họ và tên:    Dương Xuân Mão
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Phúc thành, Lạc thủy, Hòa bình
 Con thứ  7  của   Dương Văn Phỉ
  Ngành:    3   Đời thứ:     7
  Ngày sinh:    1961   Nơi sinh:     Thôn Dương Hồi xã Yên Tháng huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Đào Thị Bảy
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap