Họ và tên:    Dương Thị Hào
  Tên gọi khác:   
  Địa chỉ:    Hòa Bình
 Con thứ  6  của   Dương Văn Phỉ
  Ngành:    3   Đời thứ:     7
  Ngày sinh:    1959   Nơi sinh:     Thôn Dương Hồi xã Yên Tháng huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:   
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap