Họ và tên:    Dương Ngọc Du
  Tên gọi khác:    ....
  Địa chỉ:    Thanh Hóa
 Con thứ  9  của   Dương Văn Hiếu
  Ngành:    3   Đời thứ:     7
  Ngày sinh:    ...   Nơi sinh:     Thôn Dương Hồi xã Yên Tháng huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
  Ngày mất (AL):    1989   Nơi an táng:     Thanh Hóa
  Vợ/Chồng là:    Nguyễn Thị Thọ
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap