Họ và tên:    Dương Minh Thước
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:   
 Con thứ  7  của   Dương Văn Hiếu
  Ngành:    3   Đời thứ:     7
  Ngày sinh:       Nơi sinh:     Thôn Dương Hồi xã Yên Tháng huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
  Ngày mất (AL):    1990   Nơi an táng:     Chùa Vĩnh Nghiêm
  Vợ/Chồng là:    Hà Thị Hảo
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap