Họ và tên:    Dương Ngọc Tiến
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Hà Nội
 Con thứ  2  của   Dương Văn Biếc
  Ngành:    2   Đời thứ:     7
  Ngày sinh:    1956   Nơi sinh:     Thôn Dương Hồi xã Yên Tháng huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Lê Thị Lệ
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap