Họ và tên:    Dương Thế HInh
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Nghĩa Tân, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang
 Con thứ  4  của   Dương Văn Sướng
  Ngành:    2   Đời thứ:     7
  Ngày sinh:    1947   Nơi sinh:     Thôn Dương Hồi xã Yên Tháng huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Phạm Thị Phượng
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap