Họ và tên:    Dương Văn Thực
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Hà Nội
 Con thứ  5  của   Dương Văn Tiêu
  Ngành:    1   Đời thứ:     7
  Ngày sinh:    1957   Nơi sinh:     Thôn Dương Hồi xã Yên Tháng huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Đinh Thị Hảo sinh năm 1956
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap