Họ và tên:    Dương Thị Ngọ
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Thôn Cốc Dương
 Con thứ  4  của   Dương Văn Tiêu
  Ngành:    1   Đời thứ:     7
  Ngày sinh:    ...   Nơi sinh:     Thôn Dương Hồi xã Yên Tháng huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Nguyễn Văn Đan
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap