Họ và tên:    Dương Văn Nhạ
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:   
 Con thứ  1  của   Dương Văn Toại
  Ngành:    3   Đời thứ:     6
  Ngày sinh:    ...   Nơi sinh:     Thôn Dương Hồi xã Yên Tháng huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
  Ngày mất (AL):    ...   Nơi an táng:     ...
  Vợ/Chồng là:   
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap