Họ và tên:    Dương Thị Thảo
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:   
 Con thứ  7  của   Dương Văn Diễm
  Ngành:    2   Đời thứ:     6
  Ngày sinh:    ...   Nơi sinh:     Thôn Dương Hồi xã Yên Tháng huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:   
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap