Họ và tên:    Dương Thị Hiếng
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Tam Quang
 Con thứ  3  của   Dương Văn Diễm
  Ngành:    2   Đời thứ:     6
  Ngày sinh:    ...   Nơi sinh:     Thôn Dương Hồi xã Yên Tháng huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Đồng Văn Ước
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap