Họ và tên:    Dương Văn Hào
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Thôn Dương Hồi xã Yên Thắng huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
 Con thứ  1  của   Dương Văn Dong
  Ngành:    2   Đời thứ:     6
  Ngày sinh:    ...   Nơi sinh:     Thôn Dương Hồi xã Yên Tháng huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
  Ngày mất (AL):    ...   Nơi an táng:     ...
  Vợ/Chồng là:    ...
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

 Các con gồm
1
Dương Thị Xu
Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap