Họ và tên:    Dương Văn Tiêu
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Thôn Dương Hồi xã Yên Thắng huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
 Con thứ  1  của   Dương Văn Bảng
  Ngành:    1   Đời thứ:     6
  Ngày sinh:    ...   Nơi sinh:     Thôn Dương Hồi xã Yên Tháng huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
  Ngày mất (AL):    ...   Nơi an táng:     Lăng mộ
  Vợ/Chồng là:    Tạ Thị Ất (CT), Hoàng Thị Điệp (TT)
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap