Họ và tên:    Dương Thị Nhớn
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Thôn Phù Đô
 Con thứ  3  của   Dương Văn Vợi
  Ngành:    2   Đời thứ:     5
  Ngày sinh:    ...   Nơi sinh:     Thôn Dương Hồi xã Yên Tháng huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
  Ngày mất (AL):    ...   Nơi an táng:     ...
  Vợ/Chồng là:    Nguyễn Văn Đồng
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap