Bổ sung gia phả

       

            Bản gia phả gốc năm 2013 là không thay đổi, nhưng còn một số thông tin chưa cập nhật đầy đủ, cụ thể chưa đủ tên con của mẹ là họ Dương Văn, những trường hợp sinh mới, trường hợp mất, trường hợp thay đổi trong gia đình, bản thân...Vì vậy trang này để ghi những nội dung bổ sung vào gia phả. Nội dung bổ sung sẽ cập nhật ngay vào Phả hệ. Như vậy Phả hệ chính là bản gia phả hoàn chỉnh nhất, lưu trữ công khai lâu dài nhất. Kính mong mọi người cung cấp thông tin. Dưới đây là danh sách nội dung bổ sung từ năm 2014:  

BỔ SUNG VÀO GIA PHẢ GỐC

Từ năm 2014

 

STT Họ và tên Đời thứ Ngành Nội dung Ngày tháng ghi BS Ghi chú
1 Dương Phúc Cường 9 III Sinh mới (Trai) 3/1/2014 Âl Con ông Dương phúc Toàn
2 Dương Thái Bình 9 III Sinh mới (Trai)   Con ông Dương Phúc Toán
3 Dương Phúc Hoàn 7 III Mất    
4 Nguyễn Thị Hưởng 5 I Vợ cụ Tuần lại lẫn thêm tên sang vợ cụ Huyến   Chúng con xin lỗi các cụ
5 Dương Tiến Sừ 8 I Sửa tên năm mất là Nhâm thìn lại ghi nhầm là Quí tỵ   Chúng tôi xin lỗi ông
6 Dương Tiến Sỹ 9 I Mất 20/4/2014 ÂL  
7 Lại Thị Lộc 6 III Mất 25/1/2015 Vợ ông Dương Văn Phỉ
8 Trần Thị Toán 7 I Mất 29/5/2014 Vợ ông Dương Văn Trọng
9 Dương Anh Tuấn 9 I Công đức tiền phí phát hành trang Website trong ba năm   3.150.00đ
10 Dương Ngô Bảo Trân 10 I Sinh Mới 1/10/2014 Con ông Dương Anh Tuấn
11 Dương Thị Thanh Hoàn 9 I Sinh cháu thứ hai   Tên là Nguyễn Hùng Anh
12 Dương Mệnh Tuấn 8 I Đổi tên đệm   Sửa lại
13 Dương Tuấn Vũ 9 I Đổi tên từ Minh thành Vũ   Con ông Dương Mệnh Tuấn
14 Dương Minh Hiếu 9 I Sinh mới (Trai)   Con ông Dương Mệnh Tuấn
15 Dương Nhật Minh 9 II Sinh mới (Trai)   Con ông Dương Văn Huynh
16 Dương Thiên Khôi 10 I Sinh mới (Trai)   Con ông Dương Anh Tuấn
17 Dương Ngọc Hoan 8 III Một số chi tiết    
18 Dương Thị Ngọc 8 III Một số chi tiết    
19 Dương Vũ Mai Phương 9 III Sinh mới (gái)   con ông Dương Ngọc Hoan
20 Dương Vũ Trúc Lâm 9 III Sinh mới (gái)   Con ông Dương Ngọc Hoan
21 Dương Vũ An Lâm 9 III Sinh mới (Trai)   Con ông Dương Ngọc Toàn
 
22 Dương Trung Đức 9 III Sinh mơi (Trai)   Con ông Dương Ngọc Toàn
23 Dương Đức Quang 10 I Sinh mới (Trai)   Con ông Dương Hồng Văn
24 Dương Quốc Sơn 9 I Một số chi tiết    
25 Dương Hồng Ngọc 10 I Sinh mới (gái)   Con ông Dương Quốc Sơn
26 Dương Hoàng Ngân 10 I Sinh mới (gái)   Con ông Dương Quốc Sơn
27 Dương Đức Thắng 8 II Thêm vợ và con 15/8/2018  
28 Dương Ngọc An 9 II Sinh mới (Trai)   Con ô Dương Ngọc Thắng
29 Dương Tiến Đạt 8 II Thêm vợ và 1 con    
30 Dương Ngọc Khang 9 II Sinh mới (Trai)   Con ô Dương Tiến Đạt
31 Dương Thị Thanh Huyền 9 I Thăng quân hàm    
32 Dương Văn Trung 8 I Thêm vợ và 1 con    
33 Dương Mỹ Diệu 9 I Sinh mới (gái)   Con ông Dương Văn Trung
34 Dương Văn Trường 8 I Thêm vợ và 2 con    
35 Dương Khánh Ly 9 I Sinh mới (gái)   Con ông Dương Văn Trường
36 Dương Nhã Phương 9 I Sinh mới (gái)   Con ông Dương Văn Trường
37 Dương Thị Trang 8 I Thêm thành viên    
38 Dương Ngọc Duy 8 II Thêm vợ, thành viên    
39 Dương Quỳnh Anh 9 II Sinh mới (gái)   Con ông Dương Ngọc Duy
40 Dương Tiến Sơ 8 I Thay đổi quan hệ gia đình, thêm con 10/10/2018  
41 Dương Đức Long 9 I Sinh mới (Trai)   Con ông Dương Tiến Sơ
42 Dương Trường Giang 9 I Sinh mới (Trai)   Con ông Dương Tiến Sơ
43 Dương quang minh 9 I Sinh mới (Trai)   Con ông Dương Tiến Sơ
44 Dương Phúc Lâm 9 I Sinh mới (Trai)   Con ông Dương Tiến Sơ

 

Bình luận

Các bài liên quan