Thông báo không tổ chức giỗ tổ năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc không tổ chức lễ giỗ tổ năm 2021

             Kính gửi: Các thành viên dòng họ Dương Văn.

          Để thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của đảng, nhà nước về phòng chống dịch Covid nên hội đồng gia tộc dòng họ Dương văn thôn Dương Hồi, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định quyết định năm 2021 không tổ chức giỗ tổ tại nhà thờ như thường lệ hàng năm. Công việc giỗ tổ năm nay vào ngày đầu tiết thanh minh là thứ tư ngày 4/4/2021 (tức 23/2/2021 âm lịch)  do hội đồng gia tộc thực hiện. Vậy hội đồng gia tộc thông báo tới toàn thể mọi người trong dòng họ biết, thực hiện.

                           Dương Hồi, ngày 03 tháng 02 năm 2021

                         TM HỘI ĐỒNG GIA TỘC

               Chủ tịch

       

                Dương Thành Chiến

Bình luận