Thông báo lễ giỗ tổ năm 2019

 

THÔNG BÁO LỄ GIỖ TỔ NĂM 2019

      Kính gửi: Các thành viên dòng họ Dương Văn.

      Ngày đầu của tiết thanh minh năm nay vào ngày mùng 5 tháng 4 năm 2019, đó là ngày thứ 6 nên sẽ khó khăn cho nhiều người đang làm việc ở các cơ quan, đoàn thể muốn về giỗ tổ. Thể theo ước nguyện của mọi người và được sự đồng thuận của Hội đồng gia tộc nên dòng họ quyết định giỗ tổ năm 2019 lùi hơn với quy ước một ngày, nghĩa là giỗ tổ năm 2019 sẽ tổ chức vào thứ 7 ngày 6/4/2019 (Tức ngày 02/3 âm lịch)

      Trên Website dòng họ, tôi đề nghị mọi người thông báo tới tất cả các thành viên, những người ở nước ngoài, ở các tỉnh miền nam, miền trung và các tỉnh khác mà chưa biết được thông tin để về dự đông đủ.

      Sau đây là những nội dung cơ bản của buổi lễ giỗ tổ:

      * Công tác chuẩn bị cho buổi lễ:

      - Công tác chuẩn bị hoa, tổ chức, thư ký: chị Dương Hương Thu

      - Tăng âm loa đài, phông bạt, bàn ghế, khánh tiết: Ông Dương Văn Hải.

      - Sắm lễ, công tác hậu cần, cơm trưa: Ông Dương Văn Huynh

      * Tiến trình:

Thời gian Nội dung Người thực hiện
Từ 7h30 -> 8h30’ Lễ tạ mộ Ông Chiến, Ông Hải
Từ 8h30’ -> 9h00’ Lễ tế tổ tại từ đường Ông Chiến, Ông Hải
Từ 9h00 -> 9h20’ Đánh giá hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 Dương Thành Chiến
Từ 9h20’ -> 10h00’ Thảo luận  Dương Thành Chiến
Từ 10h00 -> 10h30’ Trao quà mừng thọ, vinh danh khen thưởng  Dương Thành Chiến
Từ 11h30’ -> 11h00’ Các gia đình lễ riêng tại nhà thờ  
Từ 11h Thụ lộc tổ tiên Tất cả mọi người

                                                                                      Dương Hồi, ngày 20 tháng 3 năm 2019

                                                                                               T/M HỘI ĐỒNG GIA TỘC

                                                                                                             Chủ tịch

                                                                                                    

                                                                                                      Dương Thành Chiến

Bình luận